Kontaktné informácie  • Obchodné meno: MoSy s. r. o.

  • IČO: 51423162
  • DIČ: 2120713881
  • IČ DPH: SK2120713881 , registrácia od 1.12.2021

  • Sídlo: Vajanského 6728/18, Trnava, 917 01

  • Telefónne číslo: 0949 765 874
  • E-mail: mosysro@gmail.com

  • IBAN: SK16 0900 0000 0051 4493 2774